Projekty

Projekt Dovybavení penzionu je spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova v rámci operace 6.4.1.
Cílem je podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech.

 

Projekt Dodávkové auto pro penzion je spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova v rámci operace 6.4.1.

Cílem je podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech.